เศรษฐกิจพอเพียงสำคัญนะจ๊ะ

เดิมคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เท่านั้น  แต่เมื่อเราได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จึงได้รู้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการนำหลัก  3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ   มาใช้ในการดำรงชีวิตได้ทุกเรื่องตามความเหมาะสม

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized